Konfekcja osłonowa a konfekcja robocza – czym się różnią?

Dla wielu osób konfekcja osłonowa oraz konfekcja robocza to to samo. Niestety zamienne użycie owych dwóch pojęć jest pomyłką. Przepisy BHP umieszczone w Kodeksie Pracy, przejrzyście określają jakie występują różnice pomiędzy owymi pojęciami.

Odzież robocza wykorzystywana bywa do zamienienia odzienia pracobiorcy. Ubrania robocze przeznaczone są do realizowania prac, przy jakich pracownik silnie brudzi się substratami niegroźnymi dla życia. Zależnie od realizowanej pracy na taką odzież mogą się składać poszczególne fragmenty konfekcji takie jak na przykład kask, obuwie, albo cały komplet ciuchów. Do odzieży roboczej zaliczamy też stroje jednorazowe. Co więcej robocze ubrania częstokroć określają również zawód realizowany przez zatrudnionego.
pościel idealna dla dziecka

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com

odzież

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Odzież zabezpieczająca wg rozporządzeń BHP, jest środkiem indywidualnej ochrony. Służy z reguły do zakrycia konfekcji osobistej albo całkiem ją substytuuje. W przeciwieństwie do konfekcji roboczej, jaka w zasadzie zabezpiecza robotnika przed pobrudzeniem, odzież osłonowa ochrania zatrudnionego przed zagrożeniem dla życia. Wśród zagrożeń tychże wyróżniamy między innymi zagrożenia mechaniczne, biologiczne i czynniki atmosferyczne.

Jeżeli szukasz fascynujących danych na ten wątek, to starannie sprawdź polecany wpis (www.mamaitata.online/pol_m_Ubranka_Czapeczki-165.html), który ma godne uwagi informacje.

Niezwykle istotne jest, ażeby odzież zabezpieczająca miała należyte dokumenty potwierdzajcie spełnienie standardów odpowiadających zagrożeniom, z którymi pracobiorca ma do czynienia.

W przypadku tego rodzaju konfekcji certyfikat będzie zawsze obowiązkowy. Pracodawca zobligowany jest zapewnić zatrudnionemu bezpłatną odzież jak też buciki robocze spełniające stosowne wymagania, jakie zostały wskazane w Polskich Normach.